Veřejné pohřebiště

Odkaz na mapový portál pohřebiště zde.

CENÍK PROVOZOVATELE

veřejného pohřebiště v Oloví platný od 15.11.2016

NÁJMŮ HROBOVÝCH MÍST A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S NÁJMEM VČETNĚ VODNÉHO

 

 

Nájem Kč,-/m2/rok

Služby Kč,-/rok

Jednohrob

15,-

20,-

Dvojhrob

15,-

20,-

Urnový hrob

15,-

20,-

 

 

NÁJMU VÝKLENKU KOLUMBÁRIA

 

 

Kč,-/rok

Kolumbárium

80,-

 

Usnesením Zastupitelstva města Oloví ze dne 14.11.2016 č.324/13/16 byl schválen ceník veřejného pohřebiště, s podmínkou platby předem na deset let nájmu.

Ceny platí i pro cizí státní příslušníky. Pronájem se stanovuje na 10 let.

 

 

Ceník nabývá účinnosti dne 15.11.2016