Rozpočet a výkazy města

 

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2016

 Rozpočet na rok 2017

 Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2020

 

Výkazy FIN 1-12

 

Rozvaha 

Výkaz zisků a ztáty

Příloha

 

 

 

Odkaz na hospodaření města Oloví v předešlých letech i v aktuálních čtvrtletích 

zde.