Rozpočet a výkazy města

 

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2016

 Rozpočet na rok 2017

 Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2019

Výkazy FIN 1-12

 

Rozvaha 

Výkaz zisků a ztáty

Příloha

 

 

 

Odkaz na hospodaření města Oloví v předešlých letech i v aktuálních čtvrtletích 

zde.