Vyhlášky, zákony, poplatky, usnesení, oznámení, veřejnoprávní smlouvy

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž městský úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Místní vyhlášky, řády a nařízení

 • Nařízení města Oloví č. 1/2013
  Nařízení města Oloví č. 1/2013,kterým se vydává tržní řád
 • OZV č. 1/2010
  Obecně závazná vyhláška města Oloví o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 • OZV č. 5/2011
  Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • OZV č. 2/2015
 • Obecně závazná vyhláška o zrušení městské policie
 • OZV č. 4/2015
 • Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
 • OZV č. 1/2017
 • Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranství
 • OZV č. 1/2018
 • Obecně závazná vyhláška
 • OZV č. 2/2018
 • Obecně závazná vyhláška vedení technické mapy obce
 • OZV č.1/2019
 • Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavební materiálem
 • OZV 3-2019.
 • Obecně závazná  vyhláška o místním poplatku ze psů
 • OZV 4-2019.
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 5-2019.
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Řád veřejného pohřebiště
 • OZV 1/2020
 • Obecně závazná vyhláška kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů

Poplatky za komunální odpad

Poplatek za odstraňování komunálního odpadu je možné uhradit hotově na pokladně Městského úřadu Oloví u p. Drašilové nebo bezhotovostní platbou

na číslo účtu: 862165319/0800

Variabilní symbol: informace získáte na Městském úřadě Oloví u p. Klimešové na tel. čisle 352 673 538 nebo emailové adrese uctarna@olovi.cz

Usnesení zastupitelstva

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

 

Veřejnoprávní smlouvy

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

 

Oznámení