Vyhlášky, zákony, poplatky, usnesení, oznámení, smlouvy

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž městský úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Místní vyhlášky, řády a nařízení

 • Nařízení města Oloví č. 1/2013
  Nařízení města Oloví č. 1/2013,kterým se vydává tržní řád
 • OZV č. 1/2010
  Obecně závazná vyhláška města Oloví o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 • OZV č. 5/2011
  Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • OZV č. 8/2011
  Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 • OZV č.2/2012
  Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
 • OZV č.3/2012
  Obecně závazná vyhláška, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 • OZV č. 1/2015
 • Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
 • OZV č. 2/2015
 • Obecně závazná vyhláška o zrušení městské policie
 • OZV č. 4/2015
 • Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
 • OZV č. 1/2016
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Řád veřejného pohřebiště

Poplatky za komunální odpad

Poplatek za odstraňování komunálního odpadu je možné uhradit hotově na pokladně Městského úřadu Oloví u p. Drašilové nebo bezhotovostní platbou

na číslo účtu: 862165319/0800

Variabilní symbol: informace získáte na Městském úřadě Oloví u p. Klimešové na tel. čisle 352 673 538 nebo emailové adrese uctarna@olovi.cz

Usnesení zastupitelstva

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 

 

 

Veřejnoprávní smlouvy

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Oznámení