Zastupitelstvo obce

Ing. Lukáš Kričfaluši

Starosta města

Jiří Mikuláš

Místostarosta města

Zdeněk Majerech

Předseda bytové komise

Martin Brandl

Předseda kontrolního výboru

Miroslav Filandr

Předseda komise životního prostředí a hospodářské činnosti

Bc. Monika Hurtová

Předseda finančního výboru

Robin Seifert

Předseda komise školství,kultury, mládeže a tělovýchovy

Jan Nemeš

Předseda komise výstavby

Eva Gažáková

Předseda komise sociální a zdravotní

Zpět