Drobečková navigace

Úvod > Město > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Slovo senátora - červen 2024

slovo senátora.JPGBalatka.JPG


Publikováno 17. 5. 2024 9:52
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Poplatky za komunální odpad

poplatky.jpg


Publikováno 4. 1. 2024 10:03

Varování MPSV před podvodnými SMS a e-maily

podvodné sms.jpg


Publikováno 10. 11. 2023 7:37
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Snímek obrazovky 2023-10-12 094947.jpg


Publikováno 12. 10. 2023 9:59
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kotlíkové dotace - výměna kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany II.

Žádat o podporu může občan kraje, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně
trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů. Podpora žadatelům bude
poskytována formou dotace ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 180 000 Kč
dle zvoleného typu zdroje.

 

Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace
je splnění následujících podmínek:

- žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní
důchod pro invaliditu 3. stupně,

- žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral
příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Dovolujeme si upozornit, že se jedná o poslední možnost vyměnit nevyhovující zdroj tepla s podporou dotace.
Po 01.09.2024 již nebude možno kotle 1 a 2 emisní třídy provozovat. Současně, pokud kraj výše uvedenou alokaci
nevyčerpá, nebude již u ministerstva usilovat o další kotlíkové dotace s důvody nezájmu o stávající vlnu. U skupiny
občanů, na které tato dotace míří, se nepředpokládá, že by sama aktivně vyhledávala možnost získání dotace, a proto
je namístě jim poskytnout pomoc a potřebné informace. Výměna nevyhovujících kotlů prokazatelně pomůže zlepšit
ovzduší ve Vaší obci. I nadále platí náš zájem přijet za případnými zájemci přímo do Vašeho města či obce
a zprostředkovat zájemcům veškeré potřebné informace včetně pomoci s podáním žádosti.


Veškeré informace a podrobnosti programu naleznou občané na webových stránkách projektu:
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz


V případě nejasností či dotazů se prosím obraťte na kontaktní osobu Agátu Holou, e-mail:
agata.hola@kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 214.


Publikováno 27. 9. 2023 9:11
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Asistenti prevence kriminality a domovníci preventisté v Oloví reg.č. CZ.03.02.01/00/22_01

Asistenti prevence kriminality a domovníci preventisté v Oloví reg.č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000322  

 


Publikováno 26. 7. 2023 21:39
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Osvědčení o úspoře emisí

certifikát.jpg


Publikováno 20. 7. 2023 13:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kotlíkové dotace - výzva č. 2

kotlíkové dotace 2.JPG


Publikováno 22. 5. 2023 14:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Varování Policie ČR

varování PČR .jpg


Publikováno 8. 2. 2023 10:18
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Záchranná brzda pro občany Karlovarského kraje

Výstřižek.JPG


Publikováno 8. 2. 2023 8:02
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1