Bytová organizace Oloví

Vymezení účelu a předmětu činnosti organizace:

Správa a údržba bytového fondu ve vlastnictví města Oloví.

Správa a údržba nebytových prostor v objektech ve vlastnictví města Oloví.

Poskytování služeb za úplatu jiným osobám – rozvody společné televizní antény v majetku města Oloví.

Řádné hospodaření se svěřeným majetkem s právem činit příslušné právní úkony k vymáhání dluhů a pohledávek souvisejících se správou a údržbou bytového fondu a nebytových prostor.

Adresa: Tovární 197   Úřední hodiny:  Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00
IČO: Oloví 357 07    Úterý 8:00-11:30 12:00-15:00
  49767003   Středa 8:00-11:30 12:00-17:00
Vedoucí pracovník: Radek Jelínek   Čtvrtek 8:00-11:30 12:00-15:00
telefon: 352 673 185    Pátek 8:00-12:00  
  606 624 060        
E-mail: jelinekbo@seznam.cz        

 

 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města

Přihláška do výběru na přidělení městského bytu

V případě poruchy na dodávce tepla nebo teplé vody je možno kontaktovat přímo dodavatele tj. Lemigas s.r.o. na tel. 602 100 165

 

Návrh rozpočtu a náhled Střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh rozpočtu a náhled Střednědobého výhledu rozpočtu jsou na stránce Rozpočty a finanční dokumenty.