Olovský okrašlovací spolek

Založení nového nepolitického a neziskového občanského sdružení na obnovu občanského života v obci Oloví vzniká v květnu roku 2003 jakožto pokračující a navazující orgán původního občanského sdružení občanů Oloví z počátku 20.století. Zakladateli spolku jsou jmenovitě Martin Opatrný, Michal Kunštár, Jan Kovačík, Jindřich Leibelt, Dominik Seifert, Ing.Petr Potužák.

Smyslem a cílem vzniku sdružení je iniciovat, organizovat, napomáhat, podporovat a hájit veřejně prospěšné aktivity v obci Oloví a jejího okolí ve věcech kulturních, společenských, ekologických, sportovních a historických.

Nezávisle na funkčnosti Olovského okrašlovacího spolku vzniká v roce 2011 skupina lidí, kteří se snaží v téměř stejném duchu realizovat nápady, jež by měly zkvalitnit veřejný život ve městě Oloví.

Po stagnaci a několika letech nečinnosti Olovského okrašlovacího spolku pak vstupují v lednu roku 2015 noví členové, jejichž cílem je znovu pokračovat, tentokráte již jako řádně registrovaná organizace.

Zpracované projekty a akce v době působnosti Olovského okrašlovacího spolku seřazené chronologicky:

1.                         Rekonstrukce Kaple nejsvětější trojice na Šibeničním vrchu u Oloví

2.            2004 - Obnova kaple Sv.Josefa

3.            2006 - Obnova památníku padlých z 1.světové války za starými Horami u Loučné

4.            2008 - Obnova křížku „Nad nádrží“

Zpracované projekty a akce v době působnosti neregistrované skupiny osob seřazené chronologicky:

1.            2011 – Rekonstrukce laviček u Kaple nejsvětější trojice na Šibeničním vrchu u Oloví

2.            2012 – Rekonstrukce městské kašny ve městě Oloví

3.            2012 – Revitalizace městského parku – I.etapa

4.            2013 – Naučná stezka Oloví – (pouze spolupráce se ZŠ a MŠ Oloví)

 

Fotogalerie zde.

Více informací najdete na stránkách facebooku zde.