Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Úřad > Czech POINT

Czech POINT

Czech POINT poskytuje vydávání těchto ověřených výstupů z registrů veřejné správy:

 • výpis z Katastru nemovitostí,
 • výpis z Obchodního rejstříku,
 • výpis z Živnostenského rejstříku,
 • výpis z Registru živnostenského podnikání ( pro fyzické osoby, pro právnické osoby),
 • výpis z Rejstříku trestů,
 • výpis z Centrálního registru řidičů,
 • výpis z Informačního systému odpadového hospodářství,
 • výpis z Informačního systému o veřejných zakázkách,
 • výpis z Insolvenčního rejstříku,
 • žádost o zřízení Datové schránky,
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů,
 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu,
 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu.

Postup vydání ověřeného výpisu

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je ověřovací doložka, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

Potřebné informace o jednotlivých výstupech

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.  K jeho vydání potřebujete znát:

 • katastrální území a číslo listu vlastnictví,
 • nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu;
 • o výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Katastr nemovitostí

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znátIČ obchodní organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Obchodní rejstřík

Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát IČ obchodní organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Živnostenský rejstřík

Výpis z Rejstříku trestů

Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán.

Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří  žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, nebude tedy nutné ověřovat  totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se bude řídit zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.

Co je to insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Seznam kontaktních míst a úředníků určených pro Czech POINT

Městský úřad v Oloví, má 3 pracoviště:

 • 1. patro, kancelář č. 1 – Karin Drašilová