Drobečková navigace

Úvod > Město > Současnost

Současnost města Oloví

Město Oloví leží na mohutném svahu, sklánějícím se k řece Svatavě. Její střed má nadmořskou výšku 518 m n.m., v údolí Svatavy však výška klesá pod 540 m n.m., což představuje nejníže položené místo na Kraslicku. Vrchy zvedající se nad obcí, je však značně převyšují.

Olovím protéká řeka Svatava,  která zde tvoří několik menších ostrovů a příjímá Novohorský potok, tekoucí sem od Jindřichovic a menší potok, pramenícím po Železníkem. Pod Vrškem pramení jiný menší potok, tekoucí kolem Boučí a vlévající se do Svatavy pod Hřebeny. Oloví je skoro za všech stran obklopeno porosty lesů, pokrývající skoro všechny okolní kopce a hory.

Katastr obce Oloví leží na rozhraní dvou geomorfologických okrsků, kterými jsou Jindřichovická vrchovina a Krajkovská pahorkatina. Vyskytují se rudné žíly, obsahující sirník olova, železa, mědi, cínu a snad i stříbra , nejznámější je galenit (PbS ),krystalizující v krychličkách. Lze ho najít například na obnaženém skalním svahu při polní cestě mezi Olovím a Horním Studencem. Vlivem oxidace jsou krystaly zaoblené. Právě okysličením galenitu se vytvořily v Oloví další minerály. Je možné najít typický gossanový minerál pyromorfit, krystalizující v šesterečné soustavě ve formě jednoduchých sloupců nebo jehliček. Je velmi křehký a v Oloví nejčastěji zelenohnědé barvy. Najít tu můžeme i bílý cerusit, někde nažloutlý až černý. Obsah olova v něm může dosáhnout až 70 %.

Obyvatelstvo

Město Oloví leží na rozhraní Krušných hor a Smrčin na obou březích říčky Svatavy, na cestě mezi Sokolovem a Kraslicemi. Ve městě žije v současné době kolem 1650 stálých obyvatel. Město Oloví má dvě panelová sídliště s 369 byty, základní školu a mateřskou školku.

Kostel sv. Michaela

V Oloví se nachází také kostel Archanděla Michaela. V roce 2004 byly zahájeny práce týkající se opravy střechy kostela. V katastru města se dále nachází překrásná kaplička, ležící nedaleko Šibeničního vrchu, která byla opravena svépomocně občany Oloví - Olovským okrašlovacím spolkem. Olovský okrašlovací spolek začal v roce 2004 ještě s rekonstrukcí kaple sv. Josefa.

Do nedávné doby se ve městě v závodě AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group vyrábělo tažené ploché sklo. V letech 2000 až 2002 prošel závod rozsáhlou rekonstrukcí. Více jak polovina provozovny byla zbourána a na místo ní vyrostly nové haly, kde se v současné době sklo pouze zpracovává. Firma AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group  zaměstnává část obyvatel ve městě. Dále nemalou měrou přispívají k zaměstnanosti firmy Sandra,  Šmídl a Gaudium Industrialis.

Městem prochází překrásné cyklotrasy a turistické stezky, které jsou jako stvořené pro letní i zimní turistiku v krásné přírodě Krušných hor. Zveme proto všechny příznivce hornaté přírody na návštěvu našeho města a jeho okolí.