Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Dokumenty > Vyhlášky, zákony, poplatky, usnesení, oznámení

Vyhlášky, zákony, poplatky, usnesení, oznámení, veřejnoprávní smlouvy

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 159/2006 Sb. O střetu zájmů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky, řády a nařízení - SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Zrušené

Poplatky za komunální odpad

Poplatek za odstraňování komunálního odpadu je možné uhradit hotově na pokladně Městského úřadu Oloví u p. Drašilové nebo bezhotovostní platbou na číslo účtu: 862165319/0800

Variabilní symbol: informace získáte na Městském úřadě Oloví u p. Klimešové na tel. čisle +420352 673 538 nebo emailové adrese uctarna@olovi.cz

 

Oznámení