Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Město Oloví

2. Důvod a způsob založení

Město Oloví (dále jen město) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Město bylo zřízeno dne 23.7.2007 ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Bytová organizace Oloví

Základní škola

SDH Oloví

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Město Oloví
  Hory 42
  357 07 Oloví 

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Město Oloví
  Hory 42
  357 07 Oloví 

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí, středa  08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
  úterý, čtvrtek  08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
  pátek  80:00 - 12:00  
 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 352 673 232 - starosta Jiří Mikuláš

 • 4.5 Čísla faxu

  352 673 232

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.olovi.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna.

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@olovi.cz,

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@olovi.cz
  evidenceobyvatel@olovi.cz
  matrika@olovi.cz
  uctarna@olovi.cz
  spravamajetku@olovi.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  5y6bca2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 862165319/0800

6. IČ

00259535

7. DIČ

CZ00259535

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Formuláře

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

13. Předpisy

14. Úhrady za poskytování informací

15. Licenční smlouvy

 • 15.1 Vzor licenčních smluv

 • 15.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli město žádné výhradní licence neposkytuje.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Povinně zveřejňovaní informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679: