Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Informace o odpadech

V Oloví máme obecní systém odpadového hospodářství. Kdy svoz komunálních odpadů zajišťuje společnost CHOTES, s.r.o. a svoz nebezpečného odpadu zajišťuje 2x ročně společnost FCC česká republika, s.r.o..

Občané mají možnost třídit odpady na několika místech po obci. Netříděný komunální odpad se sbírá do velkých kontejnerů.

Dále na dvoře MÚ je možné vyhazovat dřevěný, biologicky rozložitelný a velkoobjemový odpad.

Máme zde několik kontejnerů na sběr textilu v režimu charita. - V případě přeplněného kontejneru volejte tel. číslo: +420 516 411 765

Společnost EKO-PF, s.r.o. nám zajišťuje svoz jedlého oleje a tuků.

Svoz elektroodpadu zajišťuje společnost Elektrowin, a.s., tento odpad je posuzován jako předání elektrozařízení k dalšímu zpracování, tedy mimo systém odpadového hospodářství - Občané mají možnost odevzdávat elektrospotřebiče během celého roku a to buď do dvora městského úřadu a nebo po domluvě s jednotkou SDH, která provede svoz.

 

EKO-KOM

Naše město je zapojeno do systému EKO-KOM, díky tomuto získává město peníze od systému za třídění odpadů. Dle aktuálních tabulek za tunu tříděného odpadu. To pomáhá městu snižovat náklady na provoz systému odpadového hospodářství. Tedy pokud třídíte, šetříte! Ať už jsou to peníze a nebo životní prostředí.

Více informací zde

 

Informace dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o Odpadech

 2022 - 2023