Drobečková navigace

Úvod > Organizace > Základní škola

Základní škola

ZŠ Oloví - budova

Základní škola a mateřská škola Oloví má tradici již od roku 1834. V současné době je škola moderním vzdělávacím zařízením, které splňuje všechny předpoklady pro současnou moderní výuku. Škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je město Oloví.

V současnosti je ve škole zajišťováno úplné základní vzdělání podle školního vzdělávacího programu Vše pod jednou střechou. Škola je vybavena nejmodernějšími výukovými pomůckami, které získala z grantů, které jsou financovány Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Pedagogický sbor základní a mateřské školy je průběžně dále vzděláván, aby zajišťoval kvalitní výuku žáků a zajistil tak jejich další uplatnění ve společnosti. Ve škole jsou používány nové výukové metody, škola si vytváří vlastní výukové materiály, které jsou zaměřeny na aktuální požadavky moderní výuky a na vytvoření vazby žáků k místnímu regionu a rodnému městu. Díky nízko početným třídám je možné do výuky zařadit větší individualizaci, jak v případech méně nadaných žáků, tak v případech žáků nadaných. Od září 2012 je ve škole zřízena třída s upraveným vzdělávacím programem, která umožňuje výuku žáků se specifickými potřebami učení.

Pro více informací navštivte: stránky ZŠ Oloví