Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport a okolí > Rozhledna Cibulka

Rozhledna Cibulka

Rozhledna Cibulka - OlovíRozhledna se nachází na Šibeničním vrchu u obce Oloví, přibližně v poloviční vzdálenosti mezi obcemi Oloví a Krajková. Vrch je zalesněný, nadmořská výška je cca 655 m.n.m. Účelem stavby je umožnit návštěvníkům rozhledny panoramatické pohledy do okolní krajiny. V minulosti stávala na stejném místě malá dřevěná rozhledna. Rozhledna je volně přístupná po celý rok.

Parametry:

Celková výška: 29,32 m

Výška spodní vyhlídkové plošiny: 4,29 m

Výška horní vyhlídkové plošiny: 25,15 m

Historie:

Původně stála rozhledna na Boučském vrchu asi 1,5 km východně od dnešní stavby. Nechal ji tam vybudovat majitel Svatavských přádelen Josef Schmieger. Ten se slavnostního otevření v roce 1896 nedožil a rozhledna postupně chátrala a následně byla rozebrána a přemístěna na Šibeniční vrch. K úplnému zničení rozhledny došlo za druhé světové války. V roce 2011 se začal realizovat projekt na obnovení rozhledny. Slavnostní otevření nové rozhledny se uskutečnilo 31. srpna 2014.

Přístup:

Nejkratší trasa k rozhledně je strmou neznačenou cestou od místa na silnici mezi Olovím a Krajkovou (přibližně v polovině). Její délka je asi 800 m s převýšením asi 130m.

Další trasa je z Oloví od kostela sv. Archanděla Michaela. Jedná se o turisticky značenou trasu, část po modré, dále po žluté. Trasa po modré kopíruje naučnou stezku. Délka trasy je asi 2,3 km.

Nejpohodlnější trasa je od silnice z Krajkové do Studence, když se na silnici odbočí vpravo na neznačenou polní cestu, která vzápětí přechází v lesní cestu a pokračuje na hlavní vrchol Šibeničního vrchu. Jde se okolo kapličky na Šibeničním vrchu a památných stromů „buků u černé kapličky“ až k rozhledně. Celá trasa jde téměř po rovině. Délka trasy asi 2,2 km.

Výhled:

Z rozhledny je výhled všemi směry. Severním směrem je vidět město Oloví a hřebeny Krušných hor, východním směrem Boučský vrch (kóta 667 m n. m.), který je od rozhledny vzdálen asi 1,5 km a kde stála původní rozhledna. Jihovýchodním až jižním směrem je vidět Sokolovská pánev a město Sokolov, v pozadí kopce Slavkovského lesa, západním směrem nejzápadnější část Krušných hor a Smrčiny se Zelenou horou (kóta 637 m n. m.).

Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení:

Architektonické, funkční a dispoziční řešení vychází z architektonické studie zpracované Ing. arch. Marcelou Plachou. Ve světě rozhleden unikátní vyhlídková věž byla navržena jako ocelová konstrukce tvořená šesti svislými nosníky z uzavřených obdélníkových profilů, které jsou v horizontální rovině spojeny kruhovými prstenci. Zavětrování konstrukce je provedeno ocelovými táhly v polích mezi prstenci a nosnými sloupy, ostatní pole jsou opatřena kruhovými obručemi. Konstrukce je ve dvou výškových úrovních doplněna o dekorační kruhové prstence spojené šesti půloblouky. Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny, první ve výšce +4,29m a druhou ve výšce +25,155m nad terénem. Horní vyhlídková plošina je osazena v kupoli tvaru "cibule", spodní plošina tvoří opticky základnu věže. Celková výška rozhledny je 29,32m (bez jímací tyče hromosvodu). Na vyhlídkové plošiny vede centrální spirálové schodiště.

Technické řešení:

Konstrukce je plošně založená. Základová spára se nachází ve vrstvě mírně zvětralých až navětralých svorů. Železobetonový základový blok je ve spodní části deskový, kruhový, nad horní plochu základu je v místech patek nárožníků vytaženo celkem šest ŽB hranolů obdélníkového průřezu.

Nosnou konstrukci tvoří pravidelná prostorová šestiboká příhradová věž s průřezem lineárně proměnným po výšce. Výška této části dříku je ~24,0m. Vrchní část s vyhlídkovou plošinou má cibulovitý tvar, výška je 5,20m. Ve spodní části do úrovně spodní vyhlídkové plošiny je provedeno rozšíření dříku paralelním přidáním krátkých nárožníků. Osa věže je přímá vertikála. Příčný řez dříku je uzavřený 6-ti úhelník s členitou konstrukcí, stěny dříku jsou řešeny jako příhradové s kloubovými styčníky. Výplň tvoří příčle a zkřížené diagonály z ocelových tyčí Ø 24mm. Montážní styky jsou v polovině dříku věže a pod cibulovitou částí.

V souladu s architektonickou studií je konstrukce opatřena doplňujícími prvky nenosného charakteru. Jedná se o dva prstence na dříku rozhledny a výplně z obručí v části stěn. Střešní konstrukce na „cibulce“ rozhledny je kuželová jednoplášťová zapuštěná mezi nosná žebra horní pozorovatelny, střešní plášť tak tvoří šest samostatných segmentů. Schodiště propojuje vyhlídkové plošiny s nástupní plošinou v úrovni terénu. Schodiště je řešeno jako centrální spirálové s mezipodestami. Centrální nosná roura je pomocí kotevní desky kotvena do betonového základu z betonu.

Systém protikorozní ochrany je řešen žárovým zinkováním, část prvků je z pohledových důvodů opatřena barevným nátěrem.

Výstavba:

Kompletní stavbu rozhledny provedla firma Lemonta s.r.o. Výroba ocelové konstrukce proběhla v prostorách firmy Lemonta v Dolním Rychnově. Celá konstrukce byla z technologických důvodů (výroba, PKO-žárové zinkování, přeprava na staveniště) rozdělena na menší části. Dělení bylo provedeno jak po výšce (celkem 2 montážní styky), tak po příčném řezu (většinou 3 segmenty ). Po dokončení základové konstrukce byly jednotlivé díly odváženy na staveniště a za pomoci mobilního jeřábu prováděna postupná montáž.

Trasy na rozhlednu:

Trasy na rozhlednu Osloví Trasy na rozhlednu Osloví Trasy na rozhlednu Osloví Trasy na rozhlednu Osloví