Drobečková navigace

Úvod > Organizace > SDH Oloví

SDH Oloví

SDH Oloví

V Oloví působí jednotka JPO III zřízená Městem Oloví, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. Při vyhlášení poplachu vyjíždí jednotka z místa své dislokace nejpozději do 10 minut. Sbor dobrovolných hasičů je v Oloví už od roku 1877 kdy byl jejich počet 78 členů. Zatímco dříve byli hasiči pouze lidmi kteří bojovali s ohněm, dnes už je práce hasičů mnohem větší, od boje s obtížným hmyzem jako vosy, přes živelní pohromy, požáry až po autonehody.

Kontakt:

Hory 126
Oloví 357 07

Telefon: +420 352 673 265
Mobil: +420 720 513 411
E-mail: hasiciolovi@seznam.cz

Velitel jednotky: Radek Grapa
Zástupce velitele jednotky: Petr Velas

Základní úkoly jednotek požární ochrany:

Jednotka provádí požární zásah podle příslušné dokumentace.

Provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

V ČR máme několik druhů a kategorií jednotek. Jsou to jednotky HZS, což jsou státní profesionální hasiči, dále máme jednotky HZSP, což jsou profesionální podnikoví hasiči a jednotky SDH - jednotky sboru dobrovolných hasičů. V ČR máme i jednotky požární ochrany vojenské, ale s těmi se občan v běžné praxi nesetká.

Jednotka SDH Oloví funguje jako jednotka zařazená do kategorie JPO III, což znamená, že musí vyjet k zásahu do 10 minut od vyhlášení poplachu v minimálním počtu čtyř hasičů.

V tabulce jsou uvedeny všechny kategorie jednotek požární ochrany v ČR

Kategorie

Doba výjezdu

Popis

JPO I

2 minuty

Jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností do 20 minut jízdy z místa dislokace - jedná se o profesionály

JPO II

5 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností  zpravidla do deseti minut jízdy z místa dislokace

JPO III

10 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do deseti minut jízdy z místa dislokace

JPO IV

2 minuty

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku - jedná se o podnikové profesionály

JPO V

10 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně s místní působností

JPO VI

10 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Doba výjezdu znamená, do kdy musí jednotka vyjet k zásahu od vyhlášení poplachu.
Základní požadavky na člena výjezdového družstva:

Každý člen výjezdového družstva musí ročně odškolit minimálně 40 hodin odborné přípravy dle plánu, který vydává velitel jednotky na začátku roku.

Funkce, které vyžadují vyšší odbornou způsobilost (velitel, strojník, obsluha motorových pil) musí absolvovat školení u HZS kraje , po jehož úspěšném dokončení dostanou písemně Odbornou způsobilost.

Každý člen výjezdového družstva musí jedenkrát za 2 roky na lékařskou prohlídku.

Každý člen JPO II, kromě školení odborné přípravy, prováděné velitelem jednotky, musí absolvovat ještě školení odborné přípravy na stanicích HZS a to 2x ročně.

Hasiči, mající odbornou způsobilost "strojník" a řidiči zásahových vozidel musí vlastnit platné profesní osvědčení.

Člen výjezdového družstva musí být starší 18 let.

Samozřejmě jsou nutná ještě další specializovaná školení (dýchací technika, spojové prostředky atd.), mnoho praktických školení a dovedností.

SDH Oloví dále provádí sběr elektrozařízení, více zde.

Více informací naleznete na stránkách: SDH Oloví

 

Ceník prací mimo výjezdovou činnost